a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Atas do Executivo Ficheiros

432

ATA Nº 04 - 16_MAR_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

401

ATA Nº 06 - 20_ABR_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

416

ATA Nº 09 - 01_JUN_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

420

ATA Nº 08 - 18_MAI_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

370

ATA Nº 02 - 02_FEV_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

382

ATA Nº 03 - 02_MAR_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

403

ATA Nº 07 - 04_MAI_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

414

ATA Nº 10 - 15_JUN_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

452

ATA Nº 11 - 20_JUL_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

460

ATA Nº 12 - 17_AGO_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

368

ATA Nº 01 - 05_JAN_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

396

ATA Nº 05 - 06_ABR_18

quinta-feira, 23 agosto 2018

326

ATA Nº 15 - 21_SET_18

quarta-feira, 14 agosto 2019

300

ATA Nº 14 - 07_SET_18

quarta-feira, 14 agosto 2019

302

ATA Nº 20 - 07_DEZ_18

quarta-feira, 14 agosto 2019

[12  >>